Realist Devlet Anlayışı

Realist devlet anlayışı, devletlerin en temel ilkelerinden ve temel var olma amaçlarından biri olan kendini koruma içgüdüsü etrafında şekillenmiş ve devletlerin kendisini tehlikelerden korumak için septik bir bakış açısına sahip olmasına zemin hazırlamıştır. Devletler rasyonel varlıklardır ve her devlet dış politikada ”rasyonel” olmak zorundadır.

Geleneksel Uluslararası ilişkilere hakim olan devlet anlayışı realizmin devlet anlayışıdır. Realizm, Uluslararası İlişkiler’de devletin en önemli aktör olduğunu ileri süren bir teoridir, ancak bir devlet teorisi yoktur. Zira devletin ne olduğuyla değil, uluslararası sistemde nasıl davrandığı ile ilgilidir. Realizme göre devletler birbirleriyle rekabet içinde olan ve çıkarlarını kollayan rasyonel, özerk aktörlerdir. Devletlerin esas amacı ya güvenliklerini sağlamak (defansif realizm) ya da saldırmaktır (ofansif realizm). Realist teori çerçevesinde devlet tartışmaları ile ilgili önemli başlangıç noktalarından birisini Kenneth Waltz’ın (1979) yapısalcı neorealist teorisi oluşturur. Waltz’a göre devletlerin davranışlarını belirleyen, birimlerin davranışları değil, uluslararası sistemin yapısıdır. Waltz, devlet davranışlarını sistemin yapısıyla değil devletlerin iç özellikleriyle açıklayan teorilere (emperyalizm teorileri, demokratik barış teorisi, insan doğasına ağırlık veren klasik realizm) indirgemeci teoriler  adını verir. Waltz’a göre devletler anarşik ve rekabetçi bir sistemde kendi varlıklarını korumak zorunda olan birimleridir. Bu nedenle, işlevsel olarak birbirlerine benzerler. Ne oldukları, nasıl yönetildikleri önemli değildir. Waltz’ın ona yöneltilen eleştirilere cevap verirken ifade ettiği gibi neorealizmin bir ”devlet teorisi” ya da ”dış politika” teorisi bulunmamamktadır. (Waltz, 1986: 339)

Konuyla ilgili diğer yazılarımız için:

Realizmin Temel İlkeleri Nelerdir?

Uluslararası İlişkilerde Realizm

Siyasette Realizm

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.