MimariTarih

Sormagir Camii’nin Hikayesi

Şeyhülislam kethüdalarından Hacı Hüseyin Efendi, bir gün kendi yaptırdığı caminin bahçesinde otururken bir yabancı gelip caminin banisini (mimarını) sorar. Hüseyin Efendi, camiyi kendisi yaptırdığı halde ihlâsa zarar gelmesin diye kendisini gizleyerek tevazu ile “Sorma gir!” der.

Zamanla bu hadise ahali arasında duyulur, yayılır ve bir müddet sonra da artık kethüda efendinin ismi unutularak camiye “Sormagir Camii” denilmeye başlamıştır.

Hacı Kethüda Efendi, camisini Şehremini semtinde inşa ettirmiştir. Kendisi de caminin haziresinde medfundur. Kabrinin şâhidesinde vefat tarihi 1718’dir.

İnşasından iki asır kadar sonra yanan camiden geriye sadece taş duvarlar kalmış ve etrafı da gecekondular ile işgal edilmiş iken, 1979 yılında cami derneği tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.