Biyografi

Süheyl Ünver Kimdir? Süheyl Ünver Kitapları

Süheyl Ünver kimdir, kaç yaşında öldü, Süheyl Ünver kitapları ve çalışmaları neler? Daha önceki yazılarımızda çeşitli meslek gruplarından yüzlerce kişinin hayat hikayesinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ”Süheyl Ünver”den söz edeceğiz.

Süheyl Ünver Kimdir?

 • Türk yazar ve doktor.

1898 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Süheyl Ünver, ebru ve tezip sanatını Medresetü’l-Hattatin’de öğrendi. Ayrıca Türk süslemesi minyatür sanatı ile yakından ilgilenen Ünver, 1920 yılında Darülfünun Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1927 ile 1929 yılları arasında Paris Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları uzmanlıklarını tamamlayan Ünver,i 1930 yılında ise Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ile Farmakodinami müderris yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından Gureba ve Haseki hastanelerinde çalışan Ünver, Sanayi Mektebi’nde asistanlık görevinde bulundu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi bünyesinde Tıp Tarihi Enstitüsü’nü kurdu. Ayrıca Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı da yapmıştır.

1933 yılında Tıp Tarihi Enstitüsü direktörü olan Ünver, 1938 yılında profesör, 1954 yılında ordinaryüs profesör oldu. Çalışmalarına ordinaryüs olduktan sonra da devam eden Ünver, 1967 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsünü kurmuştur.

1929 ile 1969 yılları arasında Hollanda, Amerika, İran, Irak, Mısır, Avusturya, Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Roma’da inceleme gezileri yaptı ayrıca İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Türk Minyatürü ve Süslemesi” hocalığı yaptı.

Topkapı Sarayı bünyesindeki 500 senelik nakışhaneyi yeniden işlevsel hale getirip öğrenci yetiştiren Ünver’in öğrencilerinde biri de nakışhaneyi kendisine bırakacağı kızı Gülbün Mesera’dır. Süheyl Ünver, 1973 senesinde emekliliğe ayrıldı, 1986 senesinde vefat etti.

Fransızca, Farsça ve Arapça bilen Ünver, ney üflüyor ve ayrıca resim, minyatür ve hat sanatları ile de profesyonel olarak ilgileniyordu. Türk kültürünü her boyutlarıyla inceleyen Ünver, arşiv konusunda da oldukça ileri gitmişti. Arşivini, Türk Tarih Kurumu’na, Süleymaniye Kütüphanesi’ne ve kendi kurduğu enstitülere bağışlamıştır.

Hayatını bilime, irfana, eğitime adayan Ünver, hayatı boyunca 18 bilimsel kuruluşun üyeliğini yapmış, tıp tarihi, bilim tarihi ve kültür tarihi üzerine 2500’den fazla kitap ve makale yayınlamıştır. 1985 senesinde Kültür Bakanlığı tarafından büyük ödüle layık görülen Süheyl Ünver, yurt dışında da çeşitli ödüller almıştır. Çeşitli gazete, dergi ve ansiklopedilerde de sayısız yazısı bulunmaktadır. Öte yandan Tarihten Sesler isimli dergisinin de kadrosunda yer almıştır.

Hoca Ali Rıza Bey, Abdülaziz Mecdi Tolun ve Akil Muhtar Özden’den etkilenmiştir.

Eserleri

 • Uygur Hekimliği, 1936.
 • İslam Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina’nın Türklüğü, 1937.
 • Anadolu Beylikleri ve tıp tarihimiz, 1938.
 • Yılan remzi ve Selçuklular Tababeti, 1939.
 • Selçuklular Döneminde Tıp, 1940.
 • “Selçuk Tababeti”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1940.
 • Mahya Hakkında araştırmalar, 1940.
 • “Tıb Tarihi”, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943.
 • İlim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Albümü, 1943.
 • Türk Göz Hekimliği Tarihine Ait Notlar, 1946.
 • Ressam Nigari, 1946.
 • Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, 1946.
 • Ali Kuşçu, 1948.
 • Fatih Devri Yemekleri , İstanbul Üniversitesi tıp tarihi Enstitüsü, 1952
 • Hattat Ahmed Karahisari, 1964.
 • 56 Türk Motifi, 1967.
 • Kahvehanelerimiz ve Eşyası, 1967.
 • İstanbul Rasathanesi, 1972.
 • İstanbul Risaleleri, 5 cilt, 1995-96.

Onun Anısına Hazırlanmış Bazı Yapıtlar

 • A. Süheyl Ünver Bibliyografyası; Gülben Mesara
 • Süheyl Ünver; Ahmed Güner Sayar
 • Süheyl Ünver Hoca’dan Notlar; Zuhal Özaydın
 • Dr A Süheyl Ünver Bibliyografyası; Osman Ergin
 • Garb Dillerinde Dr A Süheyl Ünver Bibliyografyası; Gönül Özdemir
 • Bir Ayşekadın Masalı Kadı Bedrettin; Beyaz Arif Akbaş
 • A. Süheyl Ünver Kütüphanesi ; Ümraniye

Süheyl Ünver ile İlgili Aramalar

Google’da Süheyl Ünver ile ilgili arama yapan kullanıcılar aynı zamanda şunları da aradı; süheyl ünver çizimleri süheyl ünver minyatür eserleri süheyl ünver makaleleri süheyl ünver kısaca hayatı süheyl ünver istanbul risaleleri pdf süheyl ünver defterleri süheyl ünver kütüphane süheyl ünver çiçeklername

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.