Tedvin ve Kodifikasyon

Kelime anlamı olarak derleme, toparlama, kanunlaştırma gibi anlamlara gelen tedvin kelimesi hukuksal veya resmi belge veya kanunların kitap haline getirilmesidir. Türkçesi ‘düzenleme’ olan kodifikasyonla hemen hemen aynı anlamlara gelmektedir. Farsçada editör anlamındadır. En bariz örnekleri Kuran’ın kitap haline getirilmesi ve Corpus İurus Civilis’tur.

İlginizi Çekebilir:  1961 ve 1982 Anayasalarının Hazırlanış Bakımından Benzerlikleri ve Farklılıkları

Yazılı ya da yazısız tüm kural ve hükümler belirli bir sistem dahilinde düzenlenir ve genel olarak bir kanun niteliği taşır. İki aşaması vardır;

Kazuistik (meseleci) Yöntem;

Bu yöntem, belirlenen hüküm ve kaidelerin kitap haline getirilir fakat daha sonra meydana gelme ihtimali çok yüksek veya çok düşük olayları da hesaba katarak oldukça geniş kapsamlı bir içerik hazırlanır. 1851 maddeden oluşan Mecelle, kazuistik (meseleci) yönteme örnek olarak gösterilebilir.

İlginizi Çekebilir:  13 Maddede Kanun-i Esasi’nin Temel Özellikleri
Soyut Kural Yöntemi;

Olabilirliği yüksek veya ihtimal çerçevesinde olaylar ya da durumlar kanuna eklenir. Daha sonra meydana gelecek durumlar hakimin inisiyatifine, takdirine bırakılır. Meseleci yöntemden farklı olarak daha az madde bulunur. 1926’da çıkarılan Türk Medeni Kanunu buna örnek olarak gösterilebilir.

İlginizi Çekebilir:  İstisnai Memurluklar Nelerdir?

Konuyla ilgili olarak: Anayasa Kavramı ve Anayasa Biçimleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara