Tensikat Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni

Tensikat nedir? Tensikat kelimesi ne anlama geliyor? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelime, söz öbeği, tabir, deyim ve atasözlerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “tensikat” kelimesinden söz edeceğiz. 

Tensikat Nedir? Ne Demek? 

Tensikat, isim. 

Düzenleme, belirli bir sıraya ve öneme göre dizme, sıralama, tasnif etme anlamlarına gelmektedir. Sık sık telaffuz benzerliğinden dolayı “tensikat” kelimesi ile karıştırılmaktadır. 

Tensikat Kelimesinin Kökeni

İlginizi Çekebilir:  Muhabere Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni

Tensikat kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Kelime, Arapça “tensik” sözcüğünün çoğul halidir. Kelimenin kökeni ise “siğa” veya “sıga” sözcüğüdür. Sonunda yer alan -at harfi ise kelimeye çoğul anlamı katar. 

Tensikat Kelimesinin Kullanım Alanları

Tensikat kelimesi, gündelik hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer almayıp kullanımı eskiyen kelimeler arasında yer almaktadır. 

Tensikat Kelimesinin Cümle İçi Kullanımı 

Enver Paşa Harbiye Nazırı olunca bu liste değişti ve

İlginizi Çekebilir:  Bir Kelime Bin Anlam: İdrak

anlaşıldığına göre 1200-1500 arasında yüksek ve orta rütbeli elemanlarla bir kısım subaylar ordudan çıkarıldılar. Bunu «Tensikat-ı Askeriye» yahut «orduyu düzenleme veya gençleştirme»

gibi isimler verildi. Fakat ıslahat hareketinin asıl mühim safhası, bir Alman ıslahat heyetinin Türkiye’ye gelişiyle başladı 

Tek Adam – Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir

İlginizi Çekebilir:  Bühtan Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni?

Sayfa 206 – remzi kitapevi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara