At Gözlüğü İle Bakmak Ne Demek?

At gözlüğü ile bakmak deyimi, dar görüşlü insanlar için kullanılan bir deyimdir. At gözlüğü ile bakmak, aynı zamanda bir olay ya da gelişme hakkında yorum ve kestirme yaparken belirli kalıplar içinde düşünmek ve hareket etmektir. At gözlüğü ile bakmak deyiminin aslı, gerçek bir olaya dayanır. Şöyle ki;

Yarış atlarının gözüne sadece yarıştıkları piste odaklanmaları için bir gözlük takılır. Bu gözlük, atların yarışa konsantre olmasını, dikkatini başka yöne dağıtmamasını engellemek için yapılmış bir icattır. Bu icat sayesinde atlar, yarışa daha motive olurlar. Atların dar bir görüşe sahip olması, onların sadece önündeki piste odaklanmasını sağlar. Böylece atlardan istenen verim elde edilir. At gözlüğü ile bakmak deyimi de buradan gelir.

İlginizi Çekebilir:  Özgürlük Heykeli'ne Farklı Bir Bakış

Hem gerçek anlamı hem de mecaz anlamı düşünüldüğünde at gözlüğü ile bakmak, dar bir görüş açısından olayları yorumlamaktır. At gözlüğü ile bakmak deyimi, ayrıca bireyin olayları kendi tecrübesine ve birikimine dayanarak açıklamasıdır.

Herhangi bir olay ya da gelişme hakkında sağlıklı bir yorum getirmek ve mantıklı bir açıklama yapmak için at gözlüklerinden sıyrılmak gerekir. Zira at gözlüğü ile dünyaya bakmak, dünyayı “kısıtlı” alanlar içinde yorumlamaktır. Bu da insanın olaylar ve durumlar karşısında kendisini geliştirememesi, hep aynı yerler etrafında dönmesi anlamına gelir.

İlginizi Çekebilir:  Ne İş Olsa Yaparız

At gözlüğü ile bakmak deyiminin anlamı kısaca ve esasen budur. Gerek kendi etrafımızdaki insanlara gerekse çeşitli yerlerde karşılaştığımız insanlara baktığımızda, at gözlüğü ile dünyaya bakanların çok olduğunu görüyoruz. Hepsinin tek bir ortak özelliği var: Saygı ve hoşgörü eksikliği.

Zira at gözlüğü ile dünyaya bakan ve kendi dünyasını bu şekilde kabul eden bir insanın başkalarının tercihlerine ve tutumlarına saygı göstermesi beklenemez. Karşılıklı hoşgörü ve saygının gelişmesi için evvela hepimizin at gözlüklerinden kurtulması, onları çıkarıp bir kenara atması gerekir.

İlginizi Çekebilir:  Seladan Neden Rahatsız Oldular?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara