Bedeviler Kimlerdir?

Ortadoğu’nun sınıfsal ve toplumsal yapısı içerinde Bedeviler ve Medeniler iki ayrı genel tanım yapmak mümkündür. Bedeviler; göçebeler ve yerleşikler olarak ikiye ayrılırken Medeniler de Hadariler ve Şehirliler olmak üzere yine ikiye ayrılmaktadır. Peki Bedeviler kimdir?

Tarihte Ortadoğu Arap coğrafyasının en önemli kesimini göçebe Bedeviler teşkil etmektedir. Bedeviler, Arap dilinin ve Arap kültürünün oluşmasında önemli katkıları olmuş bir topluluktur. Arap dili ve kültürünün Bedeviler tarafından meydana getirilmesindeki en büyük etken, katı aşiret kuralları ve bu katı aşiret kurallarına göre hareket eden Bedevi bireylerdir.


Bedeviler tarihte pek çok şeyleri ile ün salmışlardır. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  1. Yiğitlik ve cesaret
  2. Sade bir yaşam sürme
  3. Sözünde durma
  4. Başka kültürlere kapalılık
  5. Dar görüşlü bir yaşam
  6.  Zalimliğe hatta barbarlığa varan sertlik
  7. Yerleşik düzene karşı gelme
  8. Yağma ve talan

Ortadoğu kavimleri arasında gösterilen Türkler, Farisiler, yani İranlılar, Berberiler de aralarında yerleşik düzeni benimseyen ya da yerleşik düzene karşı gelen toplulukları içinde barındıran milletler olmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Kıta Ablukası Nedir?

Bedevilerin yerleşik ve göçebe olmak üzere ikiye ayrıldığını yukarıdaki paragrafta belirtmiştik. Yerleşik Bedeviler ile göçebe Bedevilerin yaşantıları arasında çok ciddi farklar bulunmaktadır.

Buradaki en temel farklılık, yaşam biçiminden kaynaklanmaktadır. Yerleşik düzendeki zirai faaliyetler ve tarım ilişkileri; göçebe düzendeki yağma ve talana dayalı tüketim/üretim ilişkisinden oldukça farklıdır.

İlginizi Çekebilir:  Çakmak Hattı Nedir?

Yerleşik köylülük, bir anlamda göçebe Bedevilik ile Medenilik yani şehirlilik arasında bir durak ve güzergah konumundadır. Ürettikleri ürünleri şehirlerde satma ve pazarlama veya ihtiyaç duydukları ürünleri de yine şehirlerden temin etme/sağlama zorunluluğu içinde olmaları, yerleşik köylülerin yine zorunlu olarak şehirli daimi ve düzenli bir ilişki içinde olmalarını gerektirmiştir.

Bedevilerin gündelik yaşamlarında “deve” önemli bir yer tutmaktadır. Develer, çöl ortamına uygun yaratılışta olmaları ve uzun süre susuzluğa dayanabildikleri için Bedevilerin en önemli hatta hayati parçaları olmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Sokollu İlerigörüşlülüğü

Bugünkü Bedeviler, daha çok Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan’da yaşamaktadır ve Bedevilerin büyük bir çoğunluğu Müslümanlardan oluşmaktadır. Bedevilerden Berberi olanlar da bulunduğu gibi çeşitli topluluklar da Bedeviler içerisinde değerlendirilmektedir.

Cahiliye Dönemi’nde tipik özelliklerini daha çok bildiğimiz Berberiler, günümüzde Ürdün-Suudi Arabistan sınırında yoğun olarak yaşamaktadır.

Özet olarak Ortadoğu ülkelerinde veya Ortadoğu kavim/millet ve topluluklarında özellikle Müslüman kavim, millet ve topluluklarda aşiret, kabile ve aile yapısı ve bu bağlar oldukça kuvvetlidir. Ortadoğu’nun bu aşiret ve kabile anlayışı, Batıdaki feodaliteden oldukça farklıdır.

Arap Milletine Olan Nefretin Sebepleri Nelerdir?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara