Birleşmiş Milletler Nedir? Bağlı Kuruluşları Nelerdir?

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından pek çok uluslararası örgüt kurulmuş ve bu örgütler aracılığıyla ülkeler arasındaki ilişkiler düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu örgütlerden biri de Birleşmiş Milletler (BM)’dir. 1945 yılında kurulan bu örgütün kuruluşunda etkili olan konferansı, merkezini, daimi veto yetkisine sahip olan ülkeleri ve bağlı kuruluşlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. 

Kuruluşunda Etkili Olan Konferans 

25-26 Haziran 1945 tarihinde yapılan San Francisco Konferansında 111 maddeden oluşan bir antlaşma hazırlanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 24 Ekim 1945’te Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi devletlerin çoğunluğunun onayıyla antlaşma yürürlüğe girmiş ve Birleşmiş Milletler kurulmuştur. 

İlginizi Çekebilir:  Sümerbank'ın Kuruluş Amaçları Nelerdir?

Merkezi Nerededir? 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası örgütlerin (IMF ve BM gibi) yönetim merkezi Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. 

Daimi Veto Yetkisine Sahip Olan Devletler 

1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

2. İngiltere 

3. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 

4. Fransa

5. Çin 

Bağlı Kuruluşlar 

Birleşmiş Milletler mekanizması içerisinde birbirinden farklı kuruluşlar ve bu kuruluşların çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bu kuruluşlar kısaca şöyledir:

Genel Kurul 

– Bu kurula tüm üyeler katılır.

İlginizi Çekebilir:  Akdeniz Paktı Nedir? Hangi Devletler Arasında İmzalandı?

– Her üye devletin beş temsilcisi bulunur.

– Her devlet 1 oy hakkına sahiptir. 

– Yılda bir kez toplanır. 

– Tavsiye kararı alabilir. 

Güvenlik Konseyi 

– Barış ve güvenlikten sorumludur.

– Verdiği kararlar tüm üye ülkeleri bağlayıcıdır.

– 15 üyeden oluşur. 5 tanesi beş büyük devlettir. (Diğer 10 üye ise Genel Kurul üyeleri arasından 2 yıllık bir dönem için seçilir.) 

Ekonomik ve Sosyal Konsey 

– Ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefler. 

– 54 üye ülkeden oluşur. 

– Üyelerin hizmet süresi 3 yılla sınırlıdır. 

İlginizi Çekebilir:  Üçlü Pakt Nedir? Hangi Devletler İmzalamıştır? Amacı Nedir?

Vesayet Konseyi 

– Kendi kendini idare edemeyecek güçteki milletlerin ilerlemesini hedefler. 

– Onları emperyalist güçlerden korumaya çalışır. 

– Günümüzde işlevini yitirmiş. 

Adalet Divanı 

– Birleşmiş Milletler’in en yüksek yargı organıdır. 

– Hollanda’nın Lahey kentinde bulunur. 

– Her biri ayrı ulustan oluşan 15 yargıç görev alır. 

– Bu yargıçlar 3 yıl süreyle görevde kalırlar.

Sekreterlik 

– Birleşmiş Milletler’in idari şefidir. 

İnsan Hakları Konseyi

– 19 Haziran 2006 tarihinde 47 üye ülkenin katılımı ile kuruldu. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi