Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Dünya tarihinde birçok olay oldu: Savaşlar, devrimler, anlaşmalar, keşifler ve nice farklı olaylar meydana geldi. Tarım ve Sanayi Devrimi, ateşin icadı, yazının keşfi gibi insanlığın ilerlemesi açısından sayısız gelişmelere sahne oldu yaşlı dünyamız. Bunların arasında yine dünyanın seyrinin değişmesinde etkili olan bir gelişme vardı. Daha çok keşif: Coğrafi Keşifler. Avrupa’da meydana gelen kültürel ve toplumsal yaşamdaki değişimlere, tüm dünyadaki ekonomik düzenin baştan yorumlanmasına, yeni imparatorlukların inşası, eskilerinin zayıflamasına sebep olan Coğrafi Keşiflerin sonuçları hakkında bilinmesi gereken birkaç önemli bilgiyi sizinle paylaşacağız.
Hepimizin bildiği üzere Coğrafi Keşifler siyasi, toplumsal ve ekonomik yapılarda pek çok değişime sebep oldu. Sonuçları, etkiledikleri alanlarla birlikte şöyledir;

1-) Keşifler sonucu yeni ticaret yolları bulunmuştur. (Coğrafi)

2-) Süveyş Kanalı’nın 19. yüzyılda açılmasına kadar geçen süre zarfında Akdeniz, eski önemimi kaybetmiştir. (Ekonomik)

3-) Osmanlı’nın kontrolünde bulunan İpekyolu ve Baharat Yolu eski önemlerini kaybetmiş ve gayrimüslim tüccarlar Osmanlı Devletine mecbur kalmadan ticaretlerini yapabilecek konuma geldi. (Ekonomik ve Siyasi)

İlginizi Çekebilir:  Uşi Antlaşması Nedir? Maddeleri ve Yorumları ile Uşi Antlaşması

4-) İpekyolu ve Baharat Yolunun önemini kaybetmesi, Akdeniz’deki ticari canlılığın azalmasına paralel olarak Atlas Okyanusu ticari olarak büyük önem kazandı. Kıyı ülkelerdeki limanlar değerlendi. Mesela Hollanda’nın Rotterdam limanı buna bir örnektir. (Ekonomik)

5-) Ekonomik bağlamda ticaretin hacmi artmış ve eskiden olduğu gibi kapalı bir havzada ticaret yapmaktansa geniş ve açık bir alanda özgürce ticaret yapmak Avrupalıların ticari alanda güçlenmesine sebep oldu. (Ekonomik)

6-) Deniz ticareti ve kara ticareti arasında hacim ve kapasite olarak oldukça büyük farklar oluştu. Kara ticaret yolları, deniz ticaret yolları ile yarışamayacak bir konuma geldi. (Ekonomik)

7-) Coğrafi Keşiflerle birlikte Amerika kıtasından Avrupa kıtasına bol miktarda altın ve gümüş madeni getirilmiş ve böylece toprağa dayalı ekonomik sistem çökmüştür. Zenginlik seviyesi, altın ve gümüşe indeksli bir ölçüt olmuştur. (Ekonomik)

8- ) Burjuvazi güçlenmeye başlamış ve ticaretle uğraşan insanların sayısı epey artmıştır. Buna parelel olarak, Avrupa toplum yapısı, orta sınıfın güçlenmesi ve soyluların azalması gibi değişiklikler yaşamıştır. Eşitlik, insan hakları, işçi hakları gibi o zamana kadar tartışılmayan ve üzerinde durulmayan konular ortaya atılmıştır. (Toplumsal)

İlginizi Çekebilir:  Yunan-Pers Savaşları'nda Yunanlar

9-) Macera arayışında olan pek çok insan, dünyanın dört bir tarafından yeni dünyaya göç etmeye başladı. Bu farklı bir hayat isteyen insanlar için ideal bir fikirdi. (Toplumsal)

10-) Keşfedilen yerlerde misyonerlik faaliyetleri başladı. Hıristiyanlığın yayılması hızlandı. (Dini)

11-) Keşfedilen kıtadaki uygarlıkların, kültürleri ve medeniyetleri yok oldu. Mayalar, İnkalar ve Aztekler bunlardan biriydi. (Etnik)

12-) Adeta kıtanın üzerine çöreklenen Avrupalı devletler, sömürgecilik yarışında birbirleriyle savaşacak duruma geldiler. (Ekonomik)

13-) Artan sömürgecilik faaliyetleri beraberinde rekabeti getirdi. Hammadde ve pazar arayışında olan devletler ileride çok büyük kapsamlı savaşların sorumlusu oldular. (Siyasi)

14-) Dünyanın yuvarlak olduğu kesinleşmiş ve bu durum Avrupalıların kiliseye olan güvenini sarsmıştır. Aynı zamanda Coğrafi Keşifler bilim ve tekniğin gelişmesine öncülük etmiştir. Keşiflerle zenginleşen Avrupa bu sayede Rönesans’ın temelini bilmeden de olsa atmıştır. (Bilim)

İlginizi Çekebilir:  Sivas Komutanlar Toplantısı (16-28 Kasım 1919)

15-) Yeni sınıfsal ayrımlar ortaya çıkmış, kölelik artmış, şehirleşme oranı kat ve kat yükselmiştir. Yaşam koşullarının iyileşmesine rağmen sosyal gruplar oldukça fazlalaşmıştır. Bu ileride işçi sınıfının doğmasına sebep olacaktı. (Toplumsal)

16-) Her şeyden önce Avrupa bütün alanlarda ilerleme kaydetmesi için sağlam bir zemin hazırladı. Kültür ve sanatta müthiş gelişmeler yaşandı. (Kültürel)

Coğrafi Keşiflerin birincil derecedeki sonuçları bu şekildeydi. Fakat Coğrafi Keşifler çok daha sonraları büyük gelişmelerin tetikleyicisi olmuştur. Örneğin Coğrafi gelişmeler, yaşanan şu gelişmelerin dolaylı yoldan sorumlusudur.

1-) İspanyol ve Portekiz imparatorluklarının çöküşü.
2-) Amerika’nın İngiltere’den bağımsızlığını kazanması.
3-) Osmanlı’nın zayıflaması
4-) Fransız Devrimi
5-) Birinci Dünya Savaşı

Aynı zamanda Coğrafi Keşifler ile beraber patates, domates ve kahve gibi o zaman kadar tadılmamış yeni lezzetler ortaya çıktı. Bölgedeki yerleşik uygarlıklar, sömürge devletler tarafından katliamlara uğradı. Kızılderililer buna bir örnek. Kısacası Coğrafi Keşifler tüm dünyanın işleyiş biçimini, toplumsal ve siyasi dinamiklerini harekete geçirdi, değiştirdi ya da hepten yok etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara - Eskişehir Oto Ekspertiz - Oto Ekspertiz - PCR Testi - likit - elektronik sigara - konya temizlik - Kripto Para Haberleri - evden eve nakliyat