Siyaset

İmparatorluk Sistemi Nedir?

İmparatorluklar yapısal nitelik itibariyle anarşik değil hiyerarşik sisteme örnektir. Bu yüzden modern uluslarası sistemler içerisinde değerlendirilmez. Ancak imparatorlukların bir kısmı modern dönemde yakın zamana kadar varlıklarını korumuştur. Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yıkılmıştır. Yine İngiliz İmparatorluğu, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kısmen tarih sahnesinden çekilmişse de, bazı boyutlarda hala imparatorluk emarelerini sürdürmektedir. Benzer şekilde farklı kriterler kapsamında imparatorluk sınıfında değerlendirilebilecek olan Sovyetler Birliği 1991 yılında dağılmıştır. Avrupa merkezli sömürgeci imparatorluklar ise aynı tarihsel süreçte genişleme ve kurumsallaşma sürecine girmiştir. İspanya, Portekiz, Hollanda, İngiltere ve Fransa bunlar arasındadır.

İmparatorluk sistemi içindeki belirleyici ilke hiyerarşidir. Sistem içindeki bütün devletler bir üst otorite olan imparatorun nihai yetkisini kabul eder; sisteme dahil devletlerin egemenlikleri mutlak değil sınırlıdır. İmparatorluğa bağlı devletler yarı egemendir ve yüksek düzeyli bir özerkliğe sahiptir. Genellikle iç işlerinde tamamen özerk olan devletler dış ilişkilerde ve güvenlik konularında üst otorite olan imparatorluğun -merkezin- politikalarıyla sınırlıdır. Modern sistemlerde büyük güçler imparatorluk sistemi kurma eğilimi ve ötekileri siyasi olarak doğrudan kendilerine bağlama amacı taşımaz, sadece kendi etki alanları içerisinde anarşinin gereklerine uygun olarak ötekileri tam egemen statüde tutmayı hedefler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsorlu Bağlantılar: R10 Blog - Sorum Var - evden eve nakliyat - Hedera Güncel - Takipçi Satın Al - TikTok beğeni hilesi - Rfid etiket - saç ekimi - vds