Sosyoloji

Küreselleşme Nedir?

Küreselleşme kelime anlamı olarak uluslararası anlamda bütünleşme sürecidir. Ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlarda gerçekleşen bu bütünleşme sürecinin referans noktası Batı’dır. Batı’da ortaya çıkan sanayileşme ve kapitalist ekonomik sistem tüm dünya düzenini etkilemiş, yeni bir dünya sistemi inşa etmiştir. Küreselleşme kavram olarak çok boyutlu olmasından dolayı tanımlaması oldukça güç olmaktadır. Bu çok boyutluluğundan dolayı küreselleşme yalnızca sosyolojinin kapsadığı bir konu değildir. Kavramı sosyoloji ile bağdaştıran en güçlü özelliği toplumsal değişimin ana kaynaklarından biri olmasından dolayıdır. Küreselleşme ekonomi ağırlıklı olmakla birlikte siyasal kültürel ve teknolojik anlamda da bağımlılığı ve bütünleşmeyi ortaya çıkarmaktadır. Bu bütünleşme beraberinde aynılaşma ve tekdüzeleşmeyi yaratır. Bu anlamda Giddens küreselleşmeyi tek adımlı bir süreç olmaktan ziyade çok katmanlı bir yapıyla oluştuğunu belirtir. Giddens yine küreselleşmeyi modernleşmenin bir sonucu olarak değerlendirmektedir. Modernleşmenin küreselleştirici bir özelliği vardır (Giddens, 1998). Küreselleşmenin meydana getirmiş olduğu aynılaşma olgusu toplumsal ilişkilere de yansıyarak küresel çapta bir ilişkiler ağını meydana getirmiştir.

Kaynakça

  • Giddens, A. (1998). Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsorlu Bağlantılar: R10 Blog - Sorum Var - evden eve nakliyat - Hedera Güncel - Takipçi Satın Al - TikTok beğeni hilesi - Rfid etiket - saç ekimi - vds