Nörobiyolojik Yaklaşım Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

Nörobiyolojik yaklaşım nedir? Özellikleri nelerdir? Temsilcileri kimlerdir? Nörobiyolojik yaklaşıma geçmeden önce psikolojideki temel 8 yaklaşımdan söz edelim:

1. Yapısalcılık
2. Fonksiyonalizm
3. Olgunlaşma Kuramı
4. Davranışçılık
5. Psikanalitik (Psikodinamik)
6. Bilişsel Yaklaşım
7. İnsancıl (Hümanist) Yaklaşım
8. Biyolojik Yaklaşım

Nörobiyolojik yaklaşım, biyolojik yaklaşım olarak da geçmektedir. Nörobiyolojik yaklaşımda beyinsel fonksiyonlar ve çeşitli nörokimyasal olaylar incelemenin temelini oluşturur. Bu fonksiyonların temelinde yatan ise uyumdur. Nörobiyolojik yaklaşımın insanların davranışlarını ”uyum esasına” göre temellendirmesinde Darwin’in evrim teorisi etkili olmuştur. Darwin’in evrim teorisinde geçen ”Survivor of the fittest” başlıklı tezinde de belirttiği üzere hayatta kalmak güçle değil uyumla gerçekleşebilecek bir olgudur. Dinozorların hayatta kalmamasını da buna bağlayan Darwin, ”eğer güçlü olan hayatta kalsaydı dinozorlar kalırdı” ifadesiyle bu görüşünü desteklemektedir.

Doğal Seleksiyon Nedir?

Nörobiyolojik yaklaşım, davranışı çevereye olan uyum süreci olarak ele almaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde çevresel etmenler ve değişimler vücuttaki nörokimyasal olayları etkileyerek çeşitli değişiklikler ortaya çıkarır. Biyolojik yaklaşım, hem zihinsel süreçlerin hem de davranışların biyolojik süreçlerle belirlendiğini varsaymaktadır. İnsanların davranışlarında biyolojik faktörlerin ne derece önemli olduğuna dair şu metni okuyalım:

”Kuramsal olarak insanların koşullanma yoluyla her durum ya da uyarıcıdan korkmayı öğrenmeleri mümkün olmakla birlikte pratikte insanların doğası gereği kendileri için tehlikeli olan durum ya da uyarıcılardan korkmayı daha çabuk öğrendikleri görülmektedir. Bu da insanların bazı durum ya da uyarıcılardan korkmaya bilişsel olarak yatkın olduğunu göstermektedir.”

Burada nörobiyolojik yaklaşımı öne çıkaran olgu ise genetik faktörlerin, hormonların ve beyin gibi biyolojik ögelerin psikolojik süreçleri etkilemesidir.

Temsilciler

Bu yaklaşımın temelininde William James ve John Dewey‘in işlevselcilik (fonksiyonalizm) ekolü etkili olmuştur. Fakat biyolojik yaklaşımın temsilcileri ise yaptıkları çalışmalar ve gözlemler neticesinde bu yaklaşıma son şeklini veren;

  • A. Meyer
  • D.O Hebb’dir. 

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. Görüş ve önerilerinizi yorum yaparak belirtebilirsiniz.

Psikolojide Biyolojik Yaklaşım Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.