Parsel Endeksi Ne Demek? Nasıl Hesaplanır?

Taşınmaz değerler alım-satım yapılırken yalnızca piyasanın fiyatladığı ortalama değerler endeks alınır. Burada dikkat edilmesi gereken, baz alınmasıyla birlikte kök değerin daha net ortaya çıktığı bir değer bulunuyor. Parsel endeksi demek, bölgede parsele söz konusu olan arazinin eğim, toprak kalitesi ve konumu gibi onlarca farklı faktörün bir arada hesaplanarak ortalama değerinin belirlendiği birime denir. Bu hesap sayesinde parselin derecelenmesi yapıldıktan sonra piyasa içerisinde şişirilmiş bir fiyatla mı? Yoksa değerinden mi arsa aldığınızı da anlamanız daha kolay olacaktır.

Teknik değerler hesaplanırken rastgele rakamlarla ortalama bir değer biçilmez. Parsel endeksi belirleme komisyonu adı verilen yetkili kişiler net olarak bu tespiti yaparlar. Aynı zamanda yalnızca yapı inşa edilecek değil, ekme-biçme faaliyetinde bulunacak tarım arazilerinin sınıflandırılması da bu yöntem ile yapılmaktadır. Teknik formülü detaylı bir şekilde görmek için aşağıdaki denklemi inceleyebilirsiniz;

PE = 0.7 TE+VE+KE
= 0.7(AxBxCxX)+VE+KE

PE: Parsel endeksi
A: Toprak derinliği ve profil grubu
B: Üst toprak bünyesi
C: Eğim
X: Diğer faktörler
TE: A, B, C ve X in çarpımı ile hesaplanan toprak endeksi
VE: Verimlilik indeksi (0-10)
KE: Konum indeksi (0-20)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.