Psikolojide Alan Kuramı Nedir?

Alan kuramı nedir? Psikolojide alana kuramı ne anlama geliyor? Daha önceki yazılarımızda çeşitli gelişim ve öğrenme psikolojisi terimlerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ”psikolojide alan kuramı”ndan söz edeceğiz.

Gestalt psikologları arasında yer alan Kurt Lewin, alan kuramını geliştirdi. Söz konusu bu kurama göre insan davranışları, o anda yaşanılan pek çok psikolojik durumdan da kaynaklanır. Psikolojik olaylar; açlık, anı, birlikte bulunduğunuz kişiler veya herhangi bir fiziksel çevreden de oluşmaktadır. Bu psikolojik olaylar bireyin yaşam alanını oluşturmaktadır. Bireyin davranışını etkileyen durumlar olumsuz ya da olumlu değerler alır; sürekli olarak değişir ve bir durumdaki değişiklik öteki durumları da etkiler.

İlginizi Çekebilir:  Çocuk Benlik

Bu olaylardan bazıları bireyi olumlu etkilerken bazıları da olumsuz yönde etkilemektedir. Fakat bu olayların toplamı bireyin davranışlarını belirler. Lewin’e göre yalnızca bilinçli olarak algıladığımız olaylar davranışımıza yön verir. Psikolojik çevredeki olaylarda herhangi bir değişiklik yaşam alanının yeniden düzenlenmesine neden olur. Bu nedenle davranışların nedenleri sürekli değişmektedir.

İlginizi Çekebilir:  Cinsel İstismara Maruz Kalmış Öğrenciyle Psikolojik Danışmanların Okulda Yapacakları Çalışmalar

Çıkmış Soru KPSS – 2012

Bireyi ve onun içinde bulunduğu durumu anlayabilmek için bütün durumu yani öğrencinin ailesini, okulunu ve doğal çevresini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu görüş, aşağıda verilen kuramlardan hangisiyle ”en iyi” örtüşmektedir.

  • A) Sosyal öğrenme
  • B) Davranışçı
  • C) Alan
  • D) Psikoanalitik
  • E) İnsancıl
İlginizi Çekebilir:  Temsil Hatası Nedir?

Gestalt yaklaşımında, bireyi anlayabilmek için bireyi kendi çevresiyle ve psikolojisiyle bir bütün olarak ele alınması gerektiği vurgulanır. Kurt Lewin’in ortaya attığı alan kuramı bunu ön plana almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ko cuce