Ravi Ne Demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş bir kelime de Ravi’dir. Rivayet eden, rivayet eden kişi ya da topluluk anlamlarına gelir. Ravi kelimesi, sıklıkla hadis kaymalarında bahsi geçen bir kelimedir. Örneğin “Sizin en hayırlınız; Kuran’ı öğrenen ve öğretendir” Hadis-i Şerifi’nin Ravisi yani Rivayet edeni “X” sahabesi ya da “Y” kişisidir gibi.

Hadislerde bildirilen sözlerde “Ravi” ibaresinin kullanılmasının önemi, o zamanlarda Hz. Peygamberin dediklerini kayıt altına alacak bir teknolojinin olmaması ve tevatürle Hadis-i Şerif’lerin günümüze kadar ulaşması yatmaktadır. Raviler, genellikle yalanda ittifak etmesi mümkün olmayan kişilerdir. Dini meselelerde en azından böyledir. Hadis konusundaki tartışmaların çıkış kaynağı ise “Ravilerin” rivayet ettikleri hadis ya da sözlerin “sahihliği” ve Ravilerin görüşlerinin İslama uyup uymadığıdır. Bu konu günümüzde hala tartışmaya açık bir konudur.

Sahih kaynaklardan öğrenilen Hadislerde sıkıntı yaşanmazken ihtilaflı Ravilerin rivayetlerinde sıkıntı yaşanmaktadır.

Aynı şekilde Efsane ve Masallar da “Raviler” tarafından günümüze kadar ulaşmıştır. Raviler bir nevi hakikatı koruyan ve başka nesillere aktaran kişilerdir. Bu yönüyle “Mütevatir” ile de benzerlik gösterirler.

Ravi kelimesinin cümle içerisindeki kullanımı aşağıdaki gibidir.

Sihirbazlar, büyücüler, cinler, periler, böyle şeyler söyleyemezler. Bir tacir, bir çoban, hem bir ravi, hem bir şair olamaz ve o sözleri hiçbir insanoğlu söylemiş olamaz.”

Şair, Rafet Elçi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi