Renan Müdafaanamesi Nedir?

Renan Müdafaanamesi nedir, kimin eseri ve ne anlatıyor? Daha önceki yazılarımızda çeşitli kitaplarım içeriklerinden, yazılış amaçlarından ve kısaca ne anlattığından söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “Renan Müdafaanamesi” kitabından söz edeceğiz.

Renan Müdafaanamesi Kimin?

Eser, Namık Kemal’e aittir. Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Namık Kemal’e ait olan bu eser, yazın tarihimizin en az bilinen eserleri arasında yer alır.

Renan Müdafaanamesi Neyi Anlatıyor?

Fransız düşünür Ernest Renan, 1883 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği “İslam ve Bilim” konulu konferansında bilimin İslamla yollarının hiçbir zaman kesilmediğini dile getirmiş ve Fransız düşünürün bu savunmasına karşılık Namık Kemal de “Renan Müdafaanamesi” isimli kitabını yazmıştır.

Namık Kemal, Renan’ın tezine Müslüman bilginlerin ortaya koyduğu bilimsel çalışmaları örnek göstermiş ve bilim alanında Müslümanların geri kalmasının sebebi olarak da Hristiyan saldırılarını öne sürmüştür. Namık Kemal, eserinde ayrıca Müslümanların Hristiyan saldırılarından bilimle uğraşacak zaman bulamadıkları tezini ortaya atmıştır.

Renan Müdafaanamesi Ne Zaman Yayınlandı?

Fransız düşünüre reddiye içeren Namık Kemal’in bu eseri, yazarın sağlığında tamamlanıp yazılmamış, vefatından sonra Ahmet Rıza Bey tarafından genişletilip geliştirilerek yayınlanmıştır. Renan’ın söz konusu tezini ortaya attığı 1883 tarihinden 5 yıl sonra Namık Kemal vefat etmiştir. Kitap ancak 1910 senesinde basılabilmiştir.

Kitabın Muhteviyatı ve Kapağı

Renan Müdafaanamesi kitabının hangi amaçla yazıldığı hakkında bilgi, kitabın önsözünde yer almaktadır. Kitabın önsözü şöyledir;

“Fransa akademisi âzasından müteveffa (vefat etmiş) Ernest Renan tarafından İslâmiyet’in güya mâhi-i terakkiyat ve mâni’-i maârif olduğuna dâir îrad edilmiş olan bir hitabeye karşı berâhîn-i (deliller) katıayı cami’ reddiyyedir ki şân-ı celîl-i İslâmiyet’i delâil-i münevvere-i şer’iyye ve mantıkıyye ile bihakkın î’lâ eder”

Kitab ayrıca 56 sayfadan oluşan küçük hacimli bir kitaptır. Eser, edebiyatımızda az bilinmektedir.

Renan Müdafaanamaesi ile İlgili Aramalar

Google’da Renan Müdafaanamesi ilgili arama yapan kullanıcılar aynı zamanda şunları da aradı; renan müdafaanamesi kime ait renan müdafaanamesi pdf renan müdafaanamesi türü renan müdafaanamesi neden yazıldı renan müdafaanamesi kitapyurdu ernest renan renan ne demek takip kimin eseri

Renan Müdafaanamaesi Türü?

  • Reddiye

Renan Müdafaananmesi Neden Yazıldı?

  • Renan’ın İslamla bilimin yollarının hiç kesişmediğini dile getirmesine ithaf olarak.

Renan Ne Demek?

  • Çok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting