Tutum Nedir? Türleri Nelerdir?

Tutum, bir bireyin psikolojik konu veya olayla ilgili olarak duygu düşünce ve davranışlarıyla oluşturduğu eğilimlerin tamamına denir. Psikolojik konu;

-bir kişi
-bir ürün
-bir eser
Tutum bireyin bir olay ya da nesne karşısında farkında olması demektir. Bireyin farkında olmadığı konu ya da olay hakkında turun oluşturması söz konusu değildir. Tutum, insanın çevresinde var olan nesnelere ya da kişilere karşı sahip olduğu bir tepkisel eğilimdir. Bu tutumun konusu soyut kavramları çağrıştırdığı gibi somut kavramları da çağrıştırabilir.

İlginizi Çekebilir:  Fores İnsan Kaynakları (Fores HR)

Halkla İlişkilerde, siyasette ya da reklamda kitleleri ikna etmek için, bireylere o tutum ve davranışın arka durmasına geçerli, meşru bir sebep bulunmalıdır. Neden aldın? Ucuz diye aldım. Neden seçtin? Çift başlılık olmasın diye seçtim? Gibi.

Tutumların belli başlı iki öğesi vardır:

1-) Bilişsel Tutum
2-) Duygusal Tutum

İlginizi Çekebilir:  Irritability Ne Demek?

Bilişsel Tutum

Bireyin tutum ve davranışlarının oluşmasında etkili olan rasyonel ifadeler bütünüdür. Mantıksal argümanlar ve bilişsel yaklaşık tutum ve davranışların şekillenmesinde etkilidir. Mantıklı sebepler ya da sonuçlar üreterek bireyler kendi içlerinde belirli bir tutum ve davranış sergilerler.

Duygusal Tutum

Bilişsel tutumun aksine bireylerin tutum ve davranışlarında etkili olan duygusal faktörlerin tamamına denir. Bireyin duygusal bir tutum içerisine girmesinde herhangi bir bilişsel yaklaşım aranmaz. Bir nesne ya da kişiye karşı içten gelen bir sevgi ya da belirsiz bir merak kişiyi o yönde davranışa sürükler.
Duygusal tutum, bilişsel tutumdan çok daha güçlüdür. Duygusal bir tutumu değiştirmek bilişsel bir tutumu değiştirmeye nazaran oldukça zordur. Siyasilerin en çok hedefledikleri olgu, kitleleri duygusal yönde etkilemek, tutum ve davranışlarında duygusallığı ön plana çıkarmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara - Eskişehir Oto Ekspertiz - Oto Ekspertiz