Müsamaha Nedir?

Müsamaha, bir olay ve gelişme karşısında insanların tolere edilebilme, kredisi olma anlamlarına karşılık gelen Arapça bir kelimedir. Müsamaha aynı zamanda bir kusur örtmedir. Bazı şeylere müsamaha gösteririz, bazı şeylerinse müsamaha edilmesi mümkün olmaz. Her şeyden önce müsamahanın sınırını bilmek gerekir. Müsamaha hakkı nedir? Müsamaha hakkını nasıl elde ederiz? Müsamaha hakkını elde etmek için gerekli olan şartlar nelerdir?

Müsamaha hakkı, bir kişinin, kendinden kaynaklanan problemler karşısında başkaları nazarınca kredisinin limitidir. Her insanın bir limiti bulunur ve yine her insan o limite göre harcamasını yapar; sınırsız denilen müsamahanın dahi belirli bir sınırı ve kırmızı noktaları vardır. Müsamaha gösterilen bazı davranış, tutum ve sözler kültürden kültüre ya da çevreden çevreye değişiklik gösterebilir. Genel anlamda müsamaha gösterilen davranışların normalden farklı ve olağandışı davranışlar olduğu bir gerçektir.

İnsan müsamaha hakkını kendi kişiliğinin esnekliği kadarıyla kazanır. Kişilik müsamaha hakkını elde etmede önemlidir. Kişiliğinizden dolayı size pek çok kişi hürmet edebilir veya saygı gösterebilir. Bunda da geçmiş yaşantılarınızdaki tanışıklık ve tecrübe etkilidir. Bir yerde yaşanmışlığınız; bazı insanlar üzerinde tabiri caizse nazınız geçiyorsa aynı zamanda müsamaha da edilebilirsiniz. Öte yandan müsamaha hakkını elde etmede vakit önemli bir etkendir. Çoğu kez müsamaha edilebilme hakkını elde etmek için uzunca vakitler gereklidir. Bazen kısa sürelerin de müsamaha hakkını elde etmede işe yaradığını gözlemlesek de ana kriter zamanın uzun olmasıdır.

Zaman ve kişilik insanın bir olay ya da durum karşısında, tolere edilmesini kolaylaştırır. Tanımadığınız ve yabancısı olduğunuz bir kişiliğe yaptığı yanlış davranışından dolayı bir hak vermek istemezsiniz. İlk olması hakkı vermede önemlidir. Ama tekrarlayan hatalar kredinin çabuk dolmasını sağlar ve kişinin kredisi doluverir.

Müsamaha şirketlerde, kurumlarda, insan ilişkilerinde olmazsa olmaz unsurların başında gelir. Sadakat aynı zamanda sizin ne kadar tolere edildiğinizle de alakalıdır. İstemeyerek yapmış bulunduğunuz bir hatadan dolayı kredinizi dolması, tekrarlanmasının bile beklenmemesi elbette ki kişinin başına gelebilecek en talihsiz olaylardandır. O yüzden çalıştığınız yerlerde, insanlarla bir arada bulunma durumunda olduğunuz yerlerde öncelikle müsamaha hakkı elde etmenin yollarını aramalı insan. Müsamaha aynı zamanda bağlılığı ve sevgiyi de doğurur. Kurumsal şirketlerin en çok istediği ve aradığı da budur diyebiliriz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.