Osmanlı Tarihi

Belgrad Antlaşması (1739) Nedir? Önemi Sonuçları ve Maddeleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda yaptığı savaşlar doğuda İran ve batıda Venedik, Avusturya ve Rusya ile olmuş, bu dönemde imzalanan antlaşmalar ise daha çok Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanmıştır. Belgrad Antlaşması ise Osmanlı Devleti’nin bu yüzyılda imzaladığı kazançlı antlaşmalardan biridir. Peki Belgrad Antlaşmasının nedenleri, sonuçları, önemi ve maddeleri nelerdir? 

Nedenleri 

1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları, Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışması sonucunda patlak vermiş ve savaş, Fransa’nın arabuluculuğunda sona ermiştir. Savaş sonrasında ise Belgrad Antlaşması imzalanmıştır. 

Belgrad Antlaşması Maddeleri 

  • Ruslar, savaşta aldıkları yerleri geri verecekler.
  • Azak Kalesi yıkılması koşuluyla Ruslara verilecektir.
  •  Rusya, Azak Denizinde ve Karadeniz’de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacak.
  • Avusturya’nın 1718 Pasarofça Antlaşması ile aldığı yerlerden Belgrad’ı geri verecektir.

Belgrad Antlaşması Hangi Padişah Döneminde İmzalandı? 

1739 Belgrad Antlaşması, ilk kez batılı anlamda askeri ıslahatların yapıldığı I. Mahmut (1730-1754) döneminde imzalanmıştır. 

Belgrad Antlaşmasının Önemi Nedir? 

Bu antlaşma, Osmanlı Devleti’nin Batı’da imzaladığı son kazançlı antlaşma olması bakımından önem taşımaktadır. Öte yandan bu antlaşma ile birlikte Karadeniz’in bir Türk gölü olduğu son kez belirtilmiştir. Aynı zamanda bu antlaşmada arabuluculuk yapmasından dolayı Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. (1740) 

1740 Fransız Kapitülasyonları ile Fransa, birtakım yeni ayrıcalıklar elde etmiş ve Fransızlar Kudüs’teki Katoliklerin ve kutsal yerlerin yönetimimi üstlenmiştir. 

1533 İstanbul Antlaşması

1606 Zitvatorok Antlaşması

1699 Karlofça Antlaşması

1718 Pasarofça Antlaşması

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması

1800 El Ariş Antlaşması

1812 Bükreş Antlaşması

1829 Edirne Antlaşması

1833 Kütahya Antlaşması

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması

1838 Balta Limanı Antlaşması

1856 Paris Antlaşması 

1878 Berlin Antlaşması

1909 Racconigi Anlaşması

1912 Uşi Antlaşması

1925 Locarno Antlaşması

Sykes-Picot Antlaşması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.